Hướng dẫn xác định nội hàm và tìm minh chứng 19/01/2013

Công văn số: 1007/KTKĐCLGD-KĐPT 

V/v xác định nội hàm, tìm minh chứng theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non

chi tiet

Hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non 19/01/2013

Công văn 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD  hướng dẫn tự đánh giá  trường mầm non

chi tiet

công văn hướng dẫn kiểm định chất lượng 19/01/2013

Thông tư 07-2011 Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường mầm non

chi tiet

Thông báo
Trang TT Bo GD&DT
So GD&DT Quang Tri
Phòng GD&ĐT Triệu Phong
Web Trẻ thơ Thế giới của bé Thiết bị cho trẻ Đồ chơi cho trẻ VNPT Quảng Trị