Tin tức mới về hoạt động của trường

I. Mục tiêu đào tạo
1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân Sư phạm Âm nhạc, có trình độ lý luận và thực hành để giảng dạy âm nhạc ở các cấp học phổ thông, các tr­ường sư phạm, các khoa sư phạm âm nhạc của các trường nghệ thuật và văn hoá - nghệ thuật, góp phần giáo dục thẩm mỹ âm nhạc cho học sinh, sinh viên.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Về phẩm chất đạo đức

Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên XHCN Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên.

2.2. Về kiến thức

Nắm vững kiến thức khoa học có hệ thống ở trình độ đại học sư phạm về giảng dạy âm nhạc, bao gồm các kiến thức khoa học xã hội - nhân văn, tâm lý học, giáo dục học, ngoại ngữ và âm nhạc.

Có khả năng nghiên cứu khoa học giáo dục âm nhạc và khả năng quản lý công tác dạy học âm nhạc ở các cơ quan quản lý giáo dục.

2.3. Về kỹ năng

- Biết xây dựng kế hoạch giảng dạy âm nhạc.

- Có năng lực tổ chức các hoạt động về dạy và học âm nhạc.

- Có khả năng thể hiện các ca khúc nghệ thuật, diễn tấu được các bản nhac soạn cho đàn Electric Keyboard.

- Có nghiệp vụ dạy học âm nhạc ở các cấp học phổ thông và trình độ cao đẳng, đại học.

 - Nắm đư­ợc phư­ơng pháp nghiên cứu khoa học giáo dục âm nhạc.

 - Có năng lực tuyên truyền, giáo dục âm nhạc.

 - Biết tổ chức, vận động cha mẹ học sinh, sinh viên, các tổ chức xã hội phối hợp với nhà tr­ường trong công tác chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ.

 - Biết theo dõi và xử lý kịp thời các thông tin về chuyên ngành bậc học nhằm không ngừng nâng cao trình độ.

 - Trợ giúp cho các cơ quan quản lý giáo dục về công tác dạy học âm nhạc.

 - Có khả năng đóng góp vào phong trào âm nhạc chung.

 - Biết phát hiện, bồi dưỡng, tạo điều kiện phát triển cho những học sinh có năng khiếu âm nhạc

II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

TIN KHÁC

 • Công Việc Cho thầy cô 26/11/2010
 • THong bao moi 10/04/2010
 • Thông báo
  Trang TT Bo GD&DT
  So GD&DT Quang Tri
  Phòng GD&ĐT Triệu Phong
  Web Trẻ thơ Thế giới của bé Thiết bị cho trẻ Đồ chơi cho trẻ VNPT Quảng Trị