giáo án khối lá

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Thái độ:

- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động luyện tập đếm số lượng trong phạm vị 9, chia 9 đối tượng thành 2 nhóm.

-Củng cố nhận biết các chữ số từ 1 đến 9.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng chia nhóm có số lượng 9 thành 2 phần và đặt thẻ số tương ứng.

- Rèn kỹ năng đếm, thêm bớt trong phạm vi 9

3. Kiến thức:

- Trẻ biết chia nhóm có số lượng 9 thành 2 phần bằng các cách khác nhau: 1 và 8; 2 và 7; 3 và 6; 4 và 5

- Trẻ nắm được kết quả của từng cách chia.

II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng của cô:

- Bảng các cách chia 9 chiếc ô tô thành 2 phần

- 4 mô hình ga ra xe , có gắn thẻ số và số ô tô. 36 chiếc ô tô đồ chơi.

-36 ô tô bắng giấy, 4 tranh vẽ ngã tư đường phố, hồ dán , một số phương tiện giao thông có số lượng 9 trang trí xung quang lớp.

- đàn, bảng.

- 10 chiếc ô tô, 10 chiếc máy bay, 10 chiếc thuyền.

2. Đồ dùng của trẻ:

- Mỗi trẻ 1 rỗ đồ dùng: 9 chiếc ô tô, thẻ số từ 1-9.

- Bảng chia.

3.Địa điểm:                                                    

- Phòng học sạch sẽ thoáng mát, đầy đủ ánh sáng.

 

 

III. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

 

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

* Hoạt động 1: ôn mối quan hệ trong phạm vi 9

+ Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi: “Cùng nhau thi tài”

- Cách chơi: Chia trẻ thành 3 đội chuyển các phương tiện giao thông theo yêu cầu với số lượng 9

 .Đội 1: Chuyển 6 máy bay vào sân bay cho đủ số lượng 9, gắn số 9

 . Đội 2: Chuyển 5 chiếc thuyền vào bến cho đủ số lượng 9. Gắn số 9

 .Đội 3: Chuyển 4 chiếc ô tô vào ga ra cho đủ  số lượng 9, gắn số 9

- Cô cùng trẻ kiểm tra kết quả.

- Luật chơi: Đội nào chuyển  đúng theo yêu cầu của cô thì đội đó chiến thắng

- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi.Cô cùng trẻ kiểm tra kết quả.

+ Cho trẻ tìm và đếm số lượng trong phạm vi 9 xung quanh lớp.

- Chuyển tiếp: Cho trẻ hát bài hát “ Em qua ngã tư đường phố” lên lấy rỗ đồ chơi về chỗ ngồi

* Hoạt động 2: Chia số lượng 9 thành 2 phần

- Cho trẻ xếp tất cả các  chiếc ô tô ra thành một hàng ngang từ trái sang phải kết hợp đếm số ô tô, đặt thẻ số 9.

+ Cô cho trẻ chia số lượng 9 thành 2 phần theo ý thích

- Cô hỏi trẻ các cách chia:

. Hỏi trẻ có cách chia 1 và 8

Cho trẻ có cách chia giống bạn giơ tay kết hợp đặt số tương ứng.

. Cô xuất hiện mẫu cách chia 1 và 8 , đặt số tương ứng

- Các cách chia 2 và 7; 3 và 6; 4 và 5 thực hiện tương tự.

- Cho trẻ nêu các các chia 9 thành 2 phần.Cô khái quát lại chia số lượng 9 thành 2 phần có 4 cách chia. Mỗi cách chia cho kết quả khác nhau nhưng cả 4 các cách chia đều đúng vì khi ta gộp lại đều bằng 9.

+ Trẻ chia theo yêu cầu của cô: Cô chia 1 phần yêu cầu trẻ chia phần còn lại , nói kếi quả chia , gắn số tương ứng.

. Chia phía tay trái 1, tay phải 8

. Chia phía tay trái 2, tay phải 7

. Chia phía tay trái 3, tay phải 6

. Chia phía tay trái 4, tay phải 5

Cô hệ thống lại cách chia 9 thành 2 phần có 4 cách chia.

* Hoạt động 3: Trò chơi ôn luyện

+ Trò chơi 1::Chú tài xế giỏi”

- Cách chơi: Cô chia trẻ thành 4 đội. Mỗi đội chuyển  9 chiếc ô tô vào 2 ga ra .

  . Đội 1: Chia 1 ga ra là 1 và một ga ra là 8

 . Đội 2: Chia 1 ga ra là 2 và một ga ra là 7

  . Đội 3: Chia 1 ga ra là 3 và một ga ra là 6

  . Đội 4: Chia 1 ga ra là4 và một ga ra là 5

- Luật chơi: . Số lượng ô tô vào mỗi ga ra phải bằng số trong thẻ số cô đã gắn.

Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi.Cô và trẻ kiểm tra kết quả

+ Trò chơi 2: “ Phân luồng ô tô

- Cách chơi: Cô chia trẻ thành 4 nhóm, mỗi nhóm sẽ phân 9 chiếc ô tô ra thành 2 phần theo cách chia cô yêu cầu.

- Luật chơi: Đội nào phân luồng nhanh và đúng thì đội đó sẽ thắng cuộc

-Cô tổ chức cho trẻ chơi

- Cô và trẻ kiểm tra kết quả.

* Hoạt động 4: Kết thúc - chuyển hoạt động

 _Đọc thơ “Cô dạy con”.

- Nhận xét tuyên dương . Chuyển  hoạt động góc

   

 

 

 

 

 

 

Trẻ nghe cô phổ biến cách chơi

 

 

 

Trẻ chơi trò chơi

 

 

 

 

- Trẻ kiểm tra kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-trẻ xếp ô tô thành một hàng ngang, đặt số.

 

- Trẻ chia ô tô theo ý thích

 

- Trẻ nêu cách chia

 

- trẻ đặt số

 

 

 

- Trẻ quan sát và trả lời

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ chia theo yêu cầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ chơi trò chơi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Trẻ chơi trò chơi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ đọc thơ

 

- Trẻ lắng nghe và về góc đã đăng ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông báo
Trang TT Bo GD&DT
So GD&DT Quang Tri
Phòng GD&ĐT Triệu Phong
Web Trẻ thơ Thế giới của bé Thiết bị cho trẻ Đồ chơi cho trẻ VNPT Quảng Trị